Rozwój mowy

Rozwój mowy to proces połączony z całym rozwojem dziecka. To z pewnością nie jest osobna działka. W pierwszych latach życia malucha mówimy wręcz o rozwoju psychomotorycznym – to znaczy, że funkcje psychiczne rozwijają się i warunkują jednocześnie z pozostałymi. To nie przypadek, że dziecko zaczyna gaworzyć w momencie kiedy siada – jego tułów pionizuje się wraz ze wszystkimi narządami. Dzięki temu zmienia się jego wzorzec oddychania – obniża się krtań, a oddech piersiowy zostaje skoordynowany z oddechem brzusznym. Jedna umiejętność wpływa na drugą i wzajemnie się warunkują. Skoro wszystko się warunkuje, a mowa jest jedną z wypadkowych działań, nie możemy uważać jej za coś, co rozwija się samodzielnie i samoistnie. Nawet jeśli dziecko jeszcze nie mówi ( rozwojowo lub z powodu różnych opóźnień ), przecież je, oddycha, pije, porusza się, komunikuje się na wiele sposobów.

Mowa nie rozwija się od momentu wypowiadania pierwszych słów, ale już w życiu płodowym. Od połowy ciąży nasz maluch zaczyna rozwijać narząd słuchu, od około 7 miesiąca życia płodowego różnicować głosy mamy i taty. W 2-3 miesiącu życia pojawia się odpowiedź uśmiechem na uśmiech. Mózg jest plastyczny – oznacza to nie tylko, że przypadku uszkodzeń potrafi użyć innych swoich części do realizacji funkcji z uszkodzonych obszarów, ale też bardzo szybko naprawić nieprawidłowe wzorce i zaburzenie u dziecka. Największa plastyczność mózgu ma miejsce do około 3 roku życia. Im szybciej zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości, możemy szybko je usunąć.

O przyczynach zaburzeń artykulacji można pisać długo, ale te najbardziej
uniwersalne to:

 • Czynniki środowiskowe – dziecko uczy się języka w otoczeniu w jakim się znajduje.
 • Słuch – prawidłowo działający ma wpływ na jakość odbioru dźwięków mowy, których uczy się dziecko.
 • Prawidłowy rozwój i dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego – jego zaburzenia będą mieć wpływ na sposób wymowy.
 • Budowa narządów artykulacyjnych – przede wszystkim budowa warg, policzków, podniebienia twardego i miękkiego, języka i wędzidełka – zaburzenia w budowie jakiejkolwiek ze struktur aparatu artykulacyjnego, będą miały wpływ na jakość wymowy.
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie aparatu artykulacyjnego i całego ciała – każda nieprawidłowość objawiająca się zwiększonym bądź obniżonym napięciem mięśniowym, asymetrią napięcia mięśniowego, będzie rzutować na to, jak zachowują się mięśnie tworzące aparat artykulacyjny.
 • Parafunkcje – brak reakcji na obserwowane parafunkcje przekłada się na zaburzenia pracy języka, co doprowadza do wad wymowy ( ssanie palca, zbyt długie ssanie smoczka, ssanie policzka, obgryzanie paznokci etc.)
 • Zaburzenia oddychania – prawidłowy tor oddychania jest tylko jeden – drogą nosową.
 • Wcześniactwo – związane z nim możliwe uszkodzenia słuchu, będą mogły być bezpośrednią przyczyną zaburzeń wymowy.
 • Wady zgryzu
 • Nieprawidłowe połykanie – połykanie z umieszczonym językiem między zębami powoduje wady zgryzu, a te – wady wymowy.
 • Przerost migdałków pierścienia gardłowego – może doprowadzić do powstania zaburzeń w pracy podniebienia miękkiego, a tym samym doprowadzić do do nosowania otwartego bądź też nadmiernego słyszalnego rezonansu nosowego podczas wymowy głosek ustnych.
 • Ankyloglosja

Warto pamiętać, że praca nad poprawną wymową jest możliwa w każdym wieku. To
inwestycja w przyszłość, budowanie pewności siebie.
Nigdy nie jest za wcześnie na konsultacje, ani za późno na podjęcie działań. Na co
zwracamy uwagę u maluchów?

 • Jak dziecko oddycha?
 • Jak pije?
 • Co ze zgryzem?
 • Jak pracuje i układa się jego język?
 • Stan uzębienia
 • W jaki sposób się komunikuje, jeśli jeszcze nie mówi?
 • Jeśli mówi – to ile?

Dlatego jeśli Twoje dziecko:
– skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada żadnych najprostszych słów ( mama, tata, baba, bobo itd.)
– skończyło 24 miesiące, a nie łączy dwóch elementów razem ( mama am, bobo je, tata aaa) i/lub wypowiada tylko kilka słów
– skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia
– skończyło 3 rok życia, a zauważasz, że w wymowie zamienia głoski dźzwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon – palon, góra – kura
– podczas mówienia wkłada język między zęby
– wydaje Ci się, ze cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem
– masz wątpliwości co do prawidłowej budowy jego narządów artykulacyjnych
– skończyło 4 rok życia, a głoski s,z,c,dz wypowiada jako ś,ź,ć,dź ( sanki – sianki )
– skończyło 4 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz pierwszych prób wymowy głosek sz,rz,cz,dż
– skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz pierwszych prób wymowy głoski [r]
– jest uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania
– podczas czytania myli litery podobne ( P-B, A-Y), przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania

WARTO SIĘ SKONSULTOWAĆ. Nigdy nie ma pewności czy to, co nam rodzicom wydaje się małym opóźnieniem, nie jest symptomem jakiegoś poważniejszego problemu. Przecież dla każdego z nas najważniejsze jest zdrowie i prawidłowy rozwój naszych dzieci. Nawet jeśli okaże się, że Wasze obawy nie były słuszne, będziecie mieć spokojne sumienie.