RODO

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych ),(Dz.Urz.UE.L.Nr 119, str.1), (RODO). Przekazujemy następującą informację:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest INSMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, obsługi medycznej pacjenta, realizacji umów i udzielonych zgód.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  5. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności lub zawarcia umowy.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.