PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

mgr Piotr Głowacki

Psycholog specjalizujący się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Pomaga w poszukiwaniu sensu, przezwyciężaniu lęków i wyrażaniu emocji, a także w rozwiązywaniu trudności w relacjach społecznych.

Jego podejście jest zakorzenione w wartościach humanistycznych i egzystencjalnych. Gwarantuje bezwarunkową akceptację, autentyczność oraz pełną próbę zrozumienia. Wierzy, że człowiek jest w ciągłym procesie stawania się, a to w naturalnej konsekwencji oznacza, że momenty wzlotów przemieszane są ze spadkami.

Obecnie poszerza i rozwija swoje umiejętności w szkole psychoterapii Gestalt.

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia emocjonalne,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Depresja,
 • Zaburzenia nastroju,
 • Stres,
 • Kryzys emocjonalny,
 • Lęki,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Nerwica.

 

Piotr Głowacki – ZnanyLekarz.pl

Umów się na wizytę

mgr Urszula Lewoc

Psycholożka z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich bliskimi w warsztacie terapii zajęciowej oraz stowarzyszeniu zajmującym się wspieraniem bliskich osób z niepełnosprawnościami. Zna bariery, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami, i ich konsekwencje. Zmęczenie, ciągły stres, lęk o przyszłość, wypalenie – to tylko kilka z nich.

Chciałaby wspierać osoby z niepełnosprawnościami i ich bliskich w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Prowadzi również indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców.

Jest facylitatorką metody „Ważne nawyki w sytuacjach stresu” opracowanej przez WHO, regularnie bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, interwencji kryzysowej, psychoedukacji i różnych narzędzi i metod terapeutycznych. W niedługim czasie planuje podjąć kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej – interesuje się trzecią falą CBT, w tym terapią akceptacji i zaangażowania.

W swojej pracy kieruje się otwartością oraz empatycznym i pozytywnym spojrzeniem na człowieka, wskazując na jego zasoby. Wierzy, że z odpowiednim wsparciem ludzie są w stanie poradzić sobie sami z różnymi trudnościami, czasami po prostu potrzebują pomocnej dłoni.

 

 • indywidualne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich,
 • wsparcie w nazywaniu i regulacji emocji,
 • wsparcie w wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów do radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym,
 • wsparcie w odbudowywaniu samooceny i poczucia sprawczości, grupowe treningi umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
 • grupowe treningi umiejętności społecznych dla dzieci.

mgr Magdalena Snoch

Psycholożka i logopedka specjalizująca się w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Bierze udział w procesie diagnozy zaburzeń ze Spektrum Autyzmu i ADHD, a następnie pomaga w poszukiwaniu odpowiednich metod wsparcia dla funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodymi dorosłymi z Zespołem Downa. Prowadzi zajęcia TUS dla dzieci, kształci rodziców w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich.

Za najważniejszy cel swojej pracy wybiera wsparcie rozwoju małych pacjentów na drodze do samodzielności, radości i pewności siebie. Chce edukować rodziców na temat objawów dziecięcych trudności, ale również pomagać w budowaniu świadomego rodzicielstwa, opartego o umiejętność wyznaczania bezpiecznych granic.

Dla dzieci:
 • diagnoza i terapia trudności związanych z autyzmem, ADHD, Zespołem Downa;
 • zajęcia psychologiczne dotyczące odczytywania i regulowania emocji;
 • Trening Umiejętności Społecznych i edukacja o technikach zastępowania agresji.

 

Dla rodziców:

 • konsultacje przy diagnozie zaburzeń ze Spektrum Autyzmu i ADHD;
 • konsultacje dotyczące wsparcia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, nieśmiałych lub przejawiających zachowania agresywne;
 • poradnictwo jak uczyć samodzielności i rozmawiać o seksualności.

 

Prowadzi również terapię logopedyczną dla pacjentów dorosłych i dzieci. Łączy wykształcenie logopedyczne i wiedzę psychologiczną podczas pracy nad trudnościami związanymi z:

 

 • wadami wymowy,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • autyzmem,
 • afazją,
 • jąkaniem,
 • niedosłuchem,
 • dysleksją.

 

Szczególnie ceni sobie dobre porozumienie we współpracy z rodzicami małego pacjenta, upatrując w tym drogi do sukcesu w rozwoju mowy. Doświadczona w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i deficytami uwagi. Otwarta na potrzeby dorosłych pacjentów logopedycznych, szczególnie wspiera ich motywację do zmian.

mgr Martyna Krosta