Konsultacje psychologiczno-psychiatryczne dla dorosłych

Konsultacje psychologiczno-psychiatryczne polegają na rozmowach ze specjalistą, które pomogą poznać i zrozumieć przyczyny niepokojących objawów, nauczą poszukiwać rozwiązań, pozwolą lepiej zrozumieć swoje potrzeby, wartości i postawy. Każde spotkanie odbywa się z zachowaniem całkowitej prywatności i dyskrecji.

 

Psycholog czy psychiatra?

Nasi specjaliści ściśle ze sobą współpracują. Niezależnie od wyboru, zawsze uzyskasz pomoc – psycholog skieruje do psychiatry, jeśli uzna to za koniecznie i na odwrót.

 • Psycholog to osoba o wykształceniu akademickim, która zajmuje się diagnozą, terapią i udzielaniem pomocy ludziom z trudnościami emocjonalnymi bądź społecznymi. Pomaga we wprowadzaniu zmian, decyzji oraz odnalezieniu sensu.
 • Psychiatra posiada wykształcenie medyczne, może przepisywać leki. Najczęściej zajmuje się zaburzeniami uznawanymi za choroby (depresja, schizofrenia, napady lękowe itp), których leczenie często wymaga terapii farmakologicznej.

Konsultacje mogą pomóc w obszarach:

 • zaburzeń zachowania (agresja, konflikty,itp),
 • zaburzeń emocji: lęki, depresje, fobie,
 • przewlekłego stresu,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń snu, bezsenności,
 • trudności z podejmowaniem decyzji
 • zaburzeń odżywiania,
 • trudności z radzeniem sobie w relacjach (np.: nieśmiałość, zazdrość, podejrzliwość),
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (np.: śmierć, rozwód, choroba),
 • problemów z poczuciem własnej wartości,
 • problemów w związkach, bliskich relacjach,
 • kryzysów, wypalenia zawodowego.