Terapia neurologopedyczna Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to klucz do odzyskania mowy i komunikacji, ukierunkowana na osoby, które doświadczyły zaburzeń neurologicznych wpływających na ich zdolność do mówienia i rozumienia.

 

Logopedia łączy naukę i współczucie, gdzie specjalista wykorzystuje indywidualnie dostosowane techniki i ćwiczenia, aby odbudować umiejętności językowe i komunikacyjne. Proces ten koncentruje się na pracowaniu z mózgiem, wykorzystując jego plastyczność do nauki i regeneracji.

 

To indywidualna ścieżka rozwoju, która pomaga pacjentom nie tylko odzyskać głos, ale także zwiększa ich pewność siebie i niezależność w życiu codziennym. Dzięki zaangażowaniu i współpracy z terapeutą, pacjenci mogą ponownie cieszyć się pełnią życia, wyrażając swoje myśli i uczucia, co jest kluczowe dla osobistego szczęścia i integracji społecznej.

Cel terapii logopedycznej

Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Głównymi celami są m.in.:

 

 • korekcja wad wymowy,
 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
 • usprawnianie funkcji pokarmowych.

Metoda Johansena IAS

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

 

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • ze spektrum autyzmu