Terapia uzależnień

Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego. Charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.  Wystąpienie uzależnienia jest związane z obniżeniem poziomu moralnego, samopoczucia i strat materialnych.

Uzależnienie jest wyjątkowo dotkliwym zaburzeniem, które stanowi źródło cierpienia dla samego uzależnionego, jak i dla jego otoczenia, w szczególności bliskich. Przypadłość ma wpływ na sferę psychiczną i fizyczną człowieka, całkowicie przejmując kontrolę nad jego życiem.

 

Rodzaje uzależnień

Rodzaje uzależnień są różne, mogą posiadać wspólne cechy ale charakteryzują się też wyraźnymi różnicami. Można je podzielić na: uzależnienia od substancji, uzależnienia behawioralne oraz uzależnienia społeczne. Wiedza o tym, jakie są rodzaje uzależnień, pozwala zrozumieć ich mechanizmy oraz wybrać odpowiednią drogę leczenia.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Istnieje kilka typów substancji, których zażywanie może prowadzić do rozwoju uzależnienia. Należą do nich środki wywołujące uzależnienie fizyczne i psychiczne (np. alkohol; opiaty, czyli np. morfina, heroina) oraz substancje powodujące uzależnienie wyłącznie psychiczne (np. nikotyna; psychodeliki, np. LSD; amfetamina).

Uzależnienie behawioralne

To uzależnienie psychiczne od pewnych zachowań, które sprawiają przyjemność. Do czynności, od których można się uzależnić, zaliczamy np. seks, granie w gry komputerowe, hazard, pracę, jedzenie, zakupy, samookaleczanie.

Uzależnienie społeczne

Ważnym elementem jest chęć przynależności jednostki do określonej grupy społecznej, która wiąże się z silnym uzależnieniem od grupy, potrzebą jej aprobaty i opinii. Osoba uzależniona, chcąc pozostać częścią grupy, jest skłonna podporządkować się zasadom i regułom w niej panującym.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień to proces opierający się przede wszystkim na dobraniu odpowiedniej metody psychoterapii, która powinna być dopasowana do potrzeb pacjenta. Poszczególne rodzaje uzależnień wymagają zastosowania innych technik terapeutycznych.

 

Psychoterapia pomaga osobom doświadczającym różnych zaburzeń psychicznych. Także w przypadku uzależnień, stanowi znaczący czynnik w walce z chorobą. Stopniowo niweluje zaburzenia, wprowadzając zmiany do dalszego rozwoju człowieka. Pomóc czerpać radość z życia bez substancji psychoaktywnych, czy kompulsywnych zachowań.