Terapia DDA i DDD

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

DDA to osoby, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. Niezależnie od tego, czy pił jeden rodzic, czy oboje, doświadczenie uzależnienia w rodzinie zawsze zostawia ślad. Dzieci w swoim dorosłym życiu mogą doświadczyć problemów związanych z funkcjonowaniem emocjonalnym, kontaktami interpersonalnymi, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

 

Przetrwanie w rodzinie alkoholowej jest trudne. Dzieci alkoholików wykształcają w sobie pewne cechy przystosowawcze. Dzięki nim dostosowują się do realiów panujących we wnętrzu rodziny: odrzucenia, ciągłego poczucia wstydu oraz życia w stałym stresie i strachu.

 

Oczywiście nie wszystkie osoby pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym będą zmagać się z objawami syndromu DDA. Rozwój zaburzenia zależny jest od indywidualnych cech osobowościowych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, czy specyfiki relacji w rodzinie.

DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Dysfunkcje w rodzinie dotyczą nie tylko alkoholizmu i przemocy fizycznej. Jedną z ról rodziny jest prawidłowa socjalizacja, a w przypadku dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, jej brak jest źródłem wielu problemów w dorosłym życiu. DDD wpływa negatywnie na niemal wszystkie obszary funkcjonowania: życie rodzinne, zawodowe i towarzyskie.

 

Charakterystyczne cechy osób DDD to m.in:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • wysoki poziom lęku i niepokoju,
 • skłonności depresyjne,
 • duża drażliwość,
 • silne wahania nastrojów,
 • niekontrolowanie emocji,
 • tendencja do zamartwiania się przyszłością,
 • uczucie zagubienia, niedopasowania,
 • brak zaufania do innych osób,
 • wycofanie w sferze bliskich relacji,
 • lęk przed odpowiedzialnością, popełnieniem błędu.