Klauzula RODO

Uwaga: Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami zawiera poufną korespondencję między prawnikiem i klientem. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, informujemy, że jej przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W takim wypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy zwrotną pocztą elektroniczną pod adresem: …………………………………… oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości i załączników.

Notice: This transmittal and any attachments contain a confidential and privileged attorney-client communication. If you are not the intended recipient, please be informed that any review, distribution or copying of this transmittal is strictly prohibited. In such situation please notify us immediately by an ………………………………………. and delete this message and any attachments.

INFORMACJA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ E-MAIL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w Pani/Pana wiadomości e-mail. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Niektóre dane mogą być przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, audytorskie, informatyczne, lecznicze, konsultacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony danych osobowych, którą znajdzie Pan/Pani na stronie ………………………………………………………….