Trening umiejętności społecznych dla dzieci i dorosłych

TUS Trening umiejętności społecznych. Zajęcia mają na celu rozwój i podtrzymywanie kompetencji społecznych dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, szczególnie intelektualnymi. Naszym celem jest wspieranie ich w osiągnięciu jak największej niezależności i samodzielności, co przekłada się na satysfakcjonujące relacje społeczne i pełnienie różnych ról społecznych.

 

Ofertę kierujemy szczególnie do dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na deficyty wynikające z tej niepełnosprawności, ta grupa szczególnie potrzebuje regularnego treningu umiejętności społecznych, aby osiągnąć jak największą niezależność i samodzielność.

Dzieci

Spotkania:

 • czas trwania: 60min, raz w tygodniu
 • forma: indywidualna i grupowa
 • cykl: 10 spotkań
 • grupa: max. 5 osób
 • wiek: 8-10 lat

 

Dorośli

Spotkania:

 • czas trwania: 60min, raz w tygodniu
 • forma: indywidualna i grupowa
 • cykl: 10 spotkań
 • grupa: max. 5 osób
 • wiek: dowolny ( grupy tworzone wg przedziałów wiekowych i trudności)

Cele zajęć:

 • Rozpoznawanie, nazywanie i regulacja emocji
 • Umiejętność współpracy z innymi
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Wyrażanie siebie (poczucie własnej wartości, asertywność)

 

Kwalifikacja do zajęć grupowych:

 • Wypełnienie kwestionariusza
 • Spotkanie indywidualne w gabinecie
 • Decyzja o uczestnictwie w zajęciach grupowych lub indywidualnych

 

Konsultacja po zakończeniu cyklu:

 • Indywidualne spotkanie z rodzicami lub opiekunami
 • Omówienie postępów oraz wskazówki do pracy w środowisku codziennym